Έργα

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συνολική ισχύ πάνω από 12 MW. Μεταξύ των έργων που έχουμε αναλάβει περιλαμβάνονται τα εξής:

 

Επίβλεψη κατασκευής, ολοκληρωμένη διαχείριση λειτουργίας και πλήρες πρόγραμμα συντήρησης σε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MW στο Ν. Καρδίτσας

Επίβλεψη κατασκευής, πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης σε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MW στο Ν. Θεσπρωτίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μικρό υδροηλεκτρικό

Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής, δοκιμαστικής λειτουργίας και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε ΜΥΗΣ ισχύος 2MW στο Ν. Γρεβενών.

Επίβλεψη κατασκευής, διαχείριση λειτουργίας και πρόγραμμα συντήρησης σε 6 φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 500 kW το καθένα στο Ν. Βοιωτίας και σε 4 πάρκα ίσης ισχύος στο Ν. Καρδίτσας συνολικής ισχύος 5 MW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτοβολταϊκό στέγης - Net metering

Βελτιστοποίηση χωροταξίας και προσανατολισμού εμπορικού φωτοβολταϊκού σε στέγη ισχύος 100 kW στο Ν. Καρδίτσας