Συντήρηση κεντρικών Inverter SMA

    Από το Μάρτιο του 2017 η εταιρεία μας έχει αποκτήσει επίσημη πιστοποίηση από την SMA Germany για πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 2ου επιπέδου στους κεντρικούς Inverters SMA SC 500CP/ 630CP/ 720CP/ 760CP/ 800CP/ 850CP/ 900CP/ 1000CP.

 

Συντήρηση κεντρικών Inverter SMA

    Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και εξέλιξης της δραστηριότητάς μας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της εταιρείας μας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της SMA στη Γερμανία. Εκεί συμμετείχαμε σε εντατική εκπαίδευση πάνω σε θέματα συντήρησης, εύρεσης σφαλμάτων και επιδιόρθωσης βλαβών για όλους τους κεντρικούς Inverters που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά πάρκα, η οποία οδήγησε στην απονομή πιστοποίησης για εργασίες 2ου επιπέδου στους συγκεκριμένους Inverters.

    Η εταιρεία μας πλέον είναι πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή και μπορεί να αναλάβει εργασίες προληπτικής συντήρησης, αντικατάστασης εξοπλισμού, να εντοπίσει σφάλματα, να τα αξιολογήσει και να τα επιδιορθώσει, καθώς και να προτείνει και να εφαρμόσει λύσεις βελτίωσης της εγκατάστασης, τόσο για τους συγκεκριμένους τύπους Inverter, όσο και του συστήματος παρακολούθησης των strings που αυτοί διαθέτουν (string monitoring control).

    Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών για την επέκταση του πακέτου εγγύησης που προβλέπεται για τους συγκεκριμένους Inverters φωτοβολταϊκών πάρκων από τον κατασκευαστή SMA Germany, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο τύπο Inverter.