Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας προσφέρει μια ευρεία γκάμα από υπηρεσίες σε διάφορες δραστηριότητες του τομέα των ΑΠΕ και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

Φωτοβολταϊκά

 • Αδειοδότηση, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση & ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορικών φωτοβολταϊκών πάρκων και οικιακών φωτοβολταϊκών
 • Επιδιόρθωση βλαβών σε φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Προληπτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών σε Inverters φωτοβολταϊκών πάρκων, καταγραφή σφαλμάτων και αξιολόγηση μετρήσεων (πιστοποίηση SMA)
 • Υποστήριξη για την παροχή επέκτασης εγγύησης σε Inverters όλων των κατασκευαστών
 • Ειδικές μετρήσεις με τη χρήση εξειδικευμένων και πιστοποιημένων οργάνων σε φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως θερμογραφήσεις, ανάλυση ποιότητας ενέργειας κλπ.
 • Εξειδικευμένες μετρήσεις χαρακτηριστικών καμπυλών ρεύματος-τάσης (I-V) σε μεμονωμένα πάνελ ή ολόκληρες συστοιχίες από πάνελ, με σκοπό την εύρεση σφαλμάτων και την παρακολούθηση της καλής και αποδοτικής λειτουργίας του πάρκου
 • Εφαρμογές net-metering & εικονικού net-metering σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
 • Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη καλής λειτουργίας αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Παροχή υποστήριξης για αγορές και πωλήσεις φωτοβολταϊκών πάρκων. Αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας τόσο για την αγορά κάποιου πάρκου όσο και για την πώλησή του πάρκου που έχετε.
 • Διαχείριση αιτημάτων αποζημίωσης (claims) προς ασφαλιστικές εταιρείες λόγω βλαβών εξοπλισμού

 

Μικρά Υδροηλεκτρικά

 • Επίβλεψη μελέτης, κατασκευής σε Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς
 • Λειτουργία & συντήρηση Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών
 • Τεχνοοικονομική μελέτη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών σε οποιοδήποτε στάδιο ωριμότητας του έργου
 • Παροχή υποστήριξης για αγορές και πωλήσεις αδειών ή έργων. Αναλαμβάνουμε την υποστήριξή σας τόσο για την αγορά κάποιου έργου όσο και για την πώλησή του έργου που έχετε.

 

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

 • Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις βλαβών σε Υποσταθμούς Μ/Τ σε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Ειδικές μετρήσεις σε Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης
  • Έλεγχος μόνωσης μετασχηματιστή
  • Διαγνωστικοί έλεγχοι PI, DD, DAR, Step Voltage Test
  • Έλεγχος ελαίου μετασχηματιστή μέσω διάσπασης
 • Ανάλυση ποιότητας ενέργειας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Θερμογράφηση ακροκιβωτίων, καλωδίων και μετασχηματιστή
 • Καταγραφή & αξιολόγηση ενδείξεων συμβάντων και σφαλμάτων ηλεκτρονόμου / Ρύθμιση παραμέτρων ηλεκτρονόμου

 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις & υπηρεσίες ηλεκτρολόγου μηχανικού

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων
 • Ολοκληρωμένες & αποδοτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες κάθε είδους εγκατάστασης Χαμηλής και Μέσης Τάσης
 • Ηλεκτρολογικά Σχέδια
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη